کودک

تخیل و خلاقیت

تخیل و خلاقیت :

تخیل نوعی تفکر ذهنی آزاد است .همانطور که می دانید منشا بسیاری از اختراعات و ابتکارات تخیل است .

اختراعات و ابتکاراتی که در زمان خود به عنوان امری ناممکن و بعید به نظر می رسید ولی با گذر از دنیای تخیلات به دنیای واقعیات نمود عینی پیدا کرد و مورد پذیرش شد.

در کودکان نیز تخیل و خیال پردازی بستر و ابزاری برای خلاقیت است .کودکان فارغ از تقلید های بزرگترها با تخیل خود به هر موجود بی جانی جان می بخشند .

%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86

با جان دادن به اشیا با آنها ارتباط برقرار کرده و احساس نزدیکی می کنند و این ارتباط ها موجب ارتقا مهارت های اجتماعی کودکان شده و آنها را برای ورود به جامعه واقعی آماده می کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.