هدیه ولنتاین

روز ولنتاین روز مقدس و باستانی

  ولنتاین روز مقدس و روز باستانی در فرهنگ های قیمی و متمدن 14 فوریه در فرهنگ مسیحی و مطابق با فرهنگ مدرن غربی روز ولنتاین و یا عبارتی دیگر روز ابراز عشق نام گرفته است . سابقه تاریخی روز ولنتاین برمیگردد به جشنی که به افتخار قدیس والنتین در کلیسای کاتولیک  برگزار میشود . و این سنت از سنت های روم باستان و مسیحیت می باشد . این ابراز عشق معمولا با فرستادن کارت والنتین یا خرید هدیه هایی مانند گل سرخ [...]