فیگور شخصیت کارتونی توت فرنگی

توت فرنگی شخصیت مورد علاقه دختران

عروسک توت فرنگی STRAWBERRY SHORTCAKE عروسک های و اسباب بازیهای توت فرنگی اولین بار در سال 1979 در آمریکا پا به عرصه گذاشت . د راوایل همان سالها عروسک های چشم دکمه ای (rag doll ) توت فرنگی به همراه حیوان خانگی اش به سرعت طرفداران زیادی در بین دختر های جوان پیدا کرد . عروسک های معطر توت فرنگی به سرعت به شهرت جهانی رسید و به سرعت بقیه 32 شخصیت اصلی و فرعی آن ساخته [...]