عروسک شخصیت کارتونی چیست ؟

عروسک شخصیت کارتونی

عروسک شخصیت کارتونی عروسک شخصیت کارتونی چرا  و چگونه بوجود آمده اند؟ اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به پیدایش عروسک ها بیندازیم شاید بتوان گفت که عروسک  ها اولین سرگرمی های کودکان انسان بوده اند . اکتشافات باستانشناسی از شهرهای قدیمی سرتاسر جهان شواهدی بر این امر هستند که انسانها برای سرگرم  کردن کودکان پرانرژی همواره از وسایل که امروزه  با نام اسباب بازی از آنها نام میبریم استفاده می کردند . اولین اسباب بازیها آدمکهای چوبی یا گلی بوده اند که به شکل [...]