عروسک شخصیت کارتونی

عروسک شخصیت کارتونی چرا  و چگونه بوجود آمده اند؟

اگر بخواهیم نگاهی تاریخی به پیدایش عروسک ها بیندازیم شاید بتوان گفت که عروسک  ها اولین سرگرمی های کودکان انسان بوده اند .

اکتشافات باستانشناسی از شهرهای قدیمی سرتاسر جهان شواهدی بر این امر هستند که انسانها برای سرگرم  کردن کودکان پرانرژی همواره از وسایل که امروزه  با نام اسباب بازی از آنها نام میبریم استفاده می کردند .

اولین اسباب بازیها آدمکهای چوبی یا گلی بوده اند که به شکل انسان یا حیوان برای بازی کردن کودکان ساخته شده اند .

کودکان در بازی با اسباب بازیها غرق در رویا پردازی و شخصیت دادن به عروسک های بی جان خود میشوند و در باور خود با آنها هم صحبت و هم فکر میشوند واین امر نقس بسزایی در شکل گیری خصلتهای عاطفی و احساسی آنها دارد .

عروسک هها که معمولا به عنوان اسبا ب بازی های دخترانه مورد استفاده قرار میگیرند به شکل گیری شخصیت کودکان میپردازند و نمود آن در بزرگسالی آنها به چشم میخورد که نمونه آن میتوان به عروسکهای باربی اشاره کرد که در این مورد برخی از کارشناسان دلیل مدگرایی افراطی را ریشه در بازیهای دختران با این نوع خاص از عروسکها میدانند .

عروسکهای به شکل امروزی در دوره قاجار توسط ناصرالدین شاه سوغاتی از سفرهای فرنگی وی از کشورهای غربی بوده است که همان روزها تاثیرات خود را برجای گذاشت .

عروسکهای سوغات فرنگ با رنگ پوست سفید و چشمهای روشن و موهای زیبا واژه زیبا مثل یک عروسک را خلق کرده است که هم اکنون نیز در مکالمات ما متداول است .

امروزه عروسک ها در دسته بندی های مختلف قرار میگیرند . که عروسک شخصیت کارتونی و سینمایی دسته ای از آنهاست .

عروسک شخصیت کارتونی چرا و چگونه خلق شدند  ؟

همانطور که از نام این عروسکها مشخص است عروسک شخصیت کارتونی بواسطه چهره های آنها در فیلمهای کارتونی و یا نمایشهای عروسکی شکل گرفته است . این دسته از عروسکها روند معکوسی از راه پیموده اند و جایگاه خود را قبل از خلق شدن به شکل دیگری قبل از خلق شدن پیدا کرده اند .

واضح تر این است که عروسک شخصیت کارتونی را نویسنده های داستانهای کودک چهره های آنها را قبل ازینکه به شکل عروسک خلق شوند در تصاویر کتابها و یا فیلم ها بوجود می آورند .

عروسک شخصیت کارتونی پایه خیال پردازی کودکان را در ذهنشان به واسطه فیلم یا کتابی که دیده اند ساخته است . ولی این پایان راه و محدودیتی برای این خیال پردازی ها نیست .

عروسک شخصیت کارتونی میتواند کودک را در متن داستانی که از آن شخصیت شکل گرفته است قرار دهد و کودک خودش را فضای بازی تصور کند .

قهرمانان داستانهای کودکان با وجود عروسک شخصیت آنها قابل لمس تر خواهد بود و جابجایی عواطف و احساسات آنها به مراتب سریع تر و راحت تر صورت میگیرد  .

عروسک شخصیت کارتونی میتواند جنبه های آموزشی و تربیتی سرشاری را به همراه داشته باشد و تاثیرات عمیقی در شکل گیری شخصیت آنها به جای بگذارد . گویی کودک خود را همراه و یار شخصیت و گاهی دشمن و متضاد آن میبیند  .

اما این همه آن تاثیرات نیست گاهی بزرگسالان نیز که متاثر از قهرمانان کارتونهای دوران کودکی خود هستند با داشتن آنها و لمس کردن آن به دوران خوب کودکی خود باز میگردند و رویا پردازی خود را زنده نگه میدارند و حس لطیف و آرامش کودکانه خود را دوباره تجربه میکنند .

عروسک شخصیت کارتون ها و نمایشها به مراتب تاثیرات عمیق تری میتواند در تداعی کردن دوران پرمهر کودکی داشته باشند  و نقش پررنگ آنها را نمیتوان نادیده گرفت .

یادمان باشد محدود کردن کودکان از بازی کردن و جلوگیری از رویا پردازی آنها می تواند لطمات جبران نا پذیری را در شخصیت آنها بگذارد و گاها به صورت گره های عاطفی در بزرگسالی خودشان را نشان میدهند .

                                                                      کودکی شادترین اتفاق نا خواسته زندگی است

نویسنده : ح.رحمانیجو  ( ایران تویلند)