بزرگترین عروسک خرگوش جهان بانام خرگوش صورتی

خرگوش صورتی غول پیکر ترین عروسک پولیشی دنیا

عروسک خرگوش صورتی بزرگترین عروسک دنیا خرگوش صورتی غول پیکر بزرگترین عروسک پولیشی در سال 2005 یک گروه متشکل از هنرمندان تجسمی اهل شهر وین از کشور اتریش با نام گلیتین اقدام به ساخت بزرگترین عروسک خرگوش پولیشی در دنیا نمودند . خرگوش صورتی با طول 60 متر در کوههای برف گیر منطقه ای روستایی در ایتالیا ساخته شده . گروه انتظاری از بازدید کننده در آن منطقه از این اثر هنری نداشتند در حالیکه هدف از ساخت [...]