یونیکورن یا اسب تک شاخ

یونیکورن افسانه ای یا اسب تک شاخ

نام موجودی اساطیری و افسانه در فرهنگ ایران، اروپای کهن و قرون وسطی است. با اینحال اسب تک شاخ در اساطیر دیگر فرهنگ‌ها نیز دیده شده‌است تک‌شاخ موجودی افسانه ای به شکل اسب با یک شاخ روی سر است. بر پایه افسانه‌ها، تک شاخ‌ها را نمی‌توان به آسانی شکار کرد زیرا بسیار چابک و علاوه بر قدرت دوندگی زیاد در برخی از افسانه ها قابلیت پرواز را نیز دارند . یونیکورن ها دوستی با زنان و دختران را به [...]