مبارزه با کورونا بوسیله عروسک

مبارزه با کورونا با استفاده از عروسک

فاصله گذاری اجتماعی با استفاده از عروسک های پولیشی دررستوران های  شهر بانکوگ تایلند بمنظور حفظ فاصله مشتریان و جلوگیری از شیوع کووید 19 (مشرق نیوز)