دختر کفشدوزکی

دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای

داستان دختر کفشدوزکی و گربه سیاه مجموعه انیمیشن ابر قهرمانی است که توسط استودیو های فرانسوی زگ تون و متود انیمیشن ساخته شده است . در این داستان مارینت با استفاده از قدرت معجزه اسای خود تبدیل ابر قهرمان لیدب باگ یا همان دختر کفشدوزکی میشود و آدریان اگرت تبدیل به کت نوار سا همان گربه شیاه میشوند تا از شهر در برابر هاکمات معروف به ارباب شرارت محافظت کنند این انیمیشن هم اکنون به بیش از [...]