دیزنی لند سرزمین شخصیت های کارتونی

دیزنی لند سرزمین شخصیت های کارتونی

دیزنی لند نام پارک تفریحی و یا به عبارتی یک شهربازی با مالکیت و مدیریت کمپانی والت دیزنی است این شهر بازی واقع در آناهایم کالیفرنیا امریکا در سال 1955 افتتحاح شده است و تا کنون مورد بازدید بیش نیم میلیارد نفر قرار گرفته است به همه کسانی که وارد این مکان می‌شوند گفته می‌شود: خوش‌آمدید. دیزنی‌لند سرزمین شماست. اینجا کهولت، خاطرات عزیز گذشته را بازمی‌یابد، و جوانی مبارزات و وعده‌های آینده را می‌چشد. دیزنی‌لند به ایده‌آل‌ها، رؤیاها و [...]