کودک

خواب کودک

خواب کودک :

خواب نیم روزی استراحتی کوتاه اما پر فایده برای کودک شماست . برخی از مادران موافق خواب نیم روزی نیستند و میگویند اگر فرزندشان در طول روز نخوابد شبها سریعتر و راحت تر به خواب میرود اما حقیقت این است که وقتی کودک خواب نیم روزی نداشته باشد حالات تهاجمی عصبی و ستیزه جویانه دارد و این رفتارها تا انتهای شب و زمانی که میخواهد بخوابد ادامه می یابد و همچنین در طول خواب شبانه نیز آرام نخواهد بود .

خواب نیم روزی به شرط آنکه طولانی نشود مکمل خواب شبانه است و باعث آرامش کودک میشود .

کودکانی که خواب نیم روزی دارند استرس کمتری دارند و در انتهای شب از نظر جسمی و روانی خسته نیستند .

خواب نیم روزی بهتر است قبل از ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر خاتمه یابد .

کودکی که در طول روز نمیخوابد به هنگام خواب شبانه وارد خواب عمیق و طولانی میشود و دچار کابوس شده و مدام جیغ میزند که بعلت عمیق بودن خواب متوجه حمایت و حضور والدین خود نمیشود .

7602_724

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.