درج نام فرزند شما برروی عروسک پولیشی و پارچه ای در صورت تمایل شما رایگان صورت  میگیرد .

درج نام صاحب عروسک بصورت قلاب بافی برروی لباس یا بدن عروسک  انجام میشود .

درج نام هم با فونت فارسی و هم لاتین امکانپذیر است.

*****در نمونه بالا نام کارن بر روی کف پای عروسک پولیشی تدی قلاببافی شده است****