ارسال با پست از دیگر امکانات تحویل کالا توسط تویلند میباشد .
روال کار بدین صورت است که  کالای شما پس از ثبت سفارش و پرداخت از طریق درگاه بانکی بسته بندی شده و به اداره پست تحویل میشود و از طریق سرویس پست سفارشی یا پیشتاز به محل مورد نظر ارسال میشود .
هزینه ارسال با پست بنا بر شهر مقصد و میزان فاصله از مرکز بصورت خودکار و هوشمند طبق تعرفه های رسمی اداره پست ایران محاسبه میگردد .
نکته: جهت استفاده ازین سیستم کد پستی محل دریافت را بدقت و بدون اشتباه وارد کنید

در این سرویس تحویل کالا فقط به شخص سفارش دهنده صورت میگیرد و در غیر این با در دست داشتن مدرک معتبر در اداره پست محل قابل دریافت است .