عروسک پولیشی چیست؟

عروسک پولیشی چیست ؟

عروسک پولیشیعروسک پولیشی واژه متداول و متاسفانه نادرست در بین دوستدارن و دست اندر کاران این نوع از عروسک است .در حالیکه واژه صحیح پلاشی plushy  است , پلاشی به معنی مخملی و پرزدار , نوع جنس پارچه به کار رفته در ساخت این نوع از عروسک هاست . عروسک های پلاشی در برخی ا کشورها با نام stuufed toy  به عروسکهای پر شده نیز شناخته میشوند .عروسک های پلاشی برگرفته و وابسته به صنایع نساجی میباشند که [...]