عروسک پولیشی چیست؟

عروسک پولیشی چیست ؟

عروسک پولیشی عروسک پولیشی واژه متداول و غلط در بین دوستدارن و دست اندر کاران عروسک است . واژه صحیح پلاشی plushy  میباشد . پلاشی به معنی مخملی و پرزدار  نوع جنس پارچه به کار رفته در ساخت این نوع از عروسک هاست . عروسک های پلاشی در برخی ا کشورها با نام stuufed toy  به عروسکهای پر شده نیز شناخته میشوند . عروسک های پلاشی برگرفته و وابسته به صنایع نساجی میباشند که بیشتر با الیاف نرم نظیر کرک ها [...]