پرداخت در محل پس از تحویل کالا برای شهرستانی های عزیز راه اندازی شد