هدیه ولنتاین

روز ولنتاین روز مقدس و باستانی

 ولنتاین روز مقدس و روز باستانی در فرهنگ های قیمی و متمدن14 فوریه در فرهنگ مسیحی و مطابق با فرهنگ مدرن غربی روز ولنتاین و یا عبارتی دیگر روز ابراز عشق نام گرفته است .سابقه تاریخی روز ولنتاین برمیگردد به جشنی که به افتخار قدیس والنتین در کلیسای کاتولیک  برگزار میشود . و این سنت از سنت های روم باستان و مسیحیت می باشد .این ابراز عشق معمولا با فرستادن کارت والنتین یا خرید هدیه هایی مانند گل سرخ [...]