• پراخت انلاین از طریق درگاههای امن موجود در سایت صورت میگیرد .
  • پرداخت از طریق انتقال وجه بصورت کارت به کارت یا واریز بحساب نیز مقدور میباشد .

بدین منظور میتوانید شماره کارت و شماره حیاب فروشگاه را لینک روشهای پرداخت دریافت کنید