در صورت تمایل به دریافت کالا سریع تر از روال عادی تحویل کالا میتوانید با عنوان کردن این موضوع در قسمت توضیحات سفارش از این سرویس تویلند ایران استفاده کنید .

  • در این سرویس کالا در کمتر از نصف روز به محل مشتری ارسال میگردد .
  • این سرویس شامل تخفیفات تحویل رایگان نمیشود و یا کوپنهای تخفیفی تویلند ایران در ان اعمال نمیشود .

نکته : این سرویس فقط ویژه تهران میباشد .