تحویل با پست از دیگر امکانات تحویل کالا از تویلند میباشد . روال کار بدین صورت است که  کالای شما پس از ثبت سفارش و پرداخت از طریق درگاه بانکی بسته بندی شده و به اداره پست تحویل میشود و از طریق سرویس پست سفارشی به مخل مورد نظر ارسال میشود .

نکته: جهت استفاده ازین سیستم کد پستی محل دریافت را بدقت و بدون اشتباه وارد کنید

در این سرویس تحویل کالا فقط به شخص سفارش دهنده صورت میگیرد و در غیر این با در دست داشتن مدرک معتبر در اداره پست محل قابل دریافت است .