اختلالات کم توجهی

والدین گرامی سلام

این تست صرفا جهت بررسی وضعیت رفتاری ذهنی و یادگیری کودک شماست

چنانچه پس از بررسی آزمون وضعیت کودکتان در شرایط ابتدایی یا بحرانی بوده است حتما با روانشناس روانپزشک یا مشاور کودک موضوع را بیان کنید چرا که اختلال کم توجهی یا بیش فعالی می تواند منجرب به اختلال یادگیری و بر اثر مرور زمان عدم رشد اجتماعی و آموزشی کودک و چه بسا کند فهمی کودک گردد .

بسیاری از والدین از مشکل رفتاری کودک خود رنج می برند و در صدد رفع ان بر می ایند اما متاسفانه تعدادی از والدین شیطنت و خرابکاری مفرط کودک خود را جدی نمی گیرند و نام  آن را تیز هوشی ، کنجکاوی و یا با انرژی و خوشحال بودن میگذارند.

چنین تفکری متاسفانه زمانی تبعات  منفی خود را نشان میدهد که کودک در جریان اجتماعی و متعامل با دیگران  و در سیستم آموزشی  قرار میگیرد

هنگام جواب دادن به سوال ها به نکات زیر توجه بفرمایید

  • سن فرزندتان را در نظر بگیرید.
  • رفتار فرزندتان را در 6 ماه گذشته ملاک پاسخ دادن قرار دهید
  • سوالات را بدون تجزیه و تحلیل شخصیتان از فرزندتان پاسخ دهید .مشاهدات واقعی شما بسیار مهم هستند

قسمت اول سوالات را با پاسخ هایی مانند ((اغلب))، ((تقریبا همیشه ))((اصلا)) و قسمت دوم را با ((مشکل اندکی دارد ))((مشکل جدی دارد ))((اصلا مشکلی ندارد)) پاسخ دهید .

 

قسمت اول:

1.فرزندتان به جزییات توجه نمی کند  یا در انجام تکالیف مدرسه یا مهد کودک خود اشتباهات ناشی از بی دقتی دارد؟؟

2.به سختی میتواند توجه اش را در حین انجام یک کار و تا پایان آن حفظ کند؟؟

3.وقتی با او صحبت می کنید به نظر میرسد گوش نمی دهد و قبل از اتمام صحبت  شما شروع به صحبت میکند.

4.با وجود داشتن میل باطنی به انجام کارها و فهمیدن دستوراتی که به او داده میشود به دستورات درست عمل نمی کند و نمی تواند کاری را به پایان برساند؟؟

5.به دشواری میتواند به وظایف و فعالیت هایش نظم دهد؟؟

6.کارهایی که به تلاش مداوم ذهنی نیاز دارد دوست ندارد و از انجام آنها طفره میرود؟؟

7.وسایل لازم برای انجام کارها یا تکالیفش را گم میکند؟؟(مدادرنگی  اسباب بازی  دفتر و...)

8.صداها یا محرک های دیگر به آسانی حواسش را پرت میکند؟؟

9.با ورود یک وسیله تازه ،یک فرد از انجام کاری که در حین  انجام آن بوده منصرف شده و آن را رها میکند ؟؟

10.با دستهایش ور میرود یا پاهایش را تکان میدهد وقتی نشسته سرجایش وول میخورد می لوولد مدام در حال جابجایی است؟؟

11.در فعالیت های روزانه اش فرموشکار است و از عباراتی مانند یادم نیست فراموش کردم نمی دانم استفاده میکند؟؟

12.مواقعی که لازم است  سر جایش بنشیند صندلی یا مبل را ترک میکند؟؟

13.مواقعی که لازم است سرجایش بنشیند به اطراف میدود و یا از صندلی یا دسته مبل  و … بالا میرود یا از آن آویزان می شود؟؟

14.انجام بازی های بی سر و صدا را دوست ندارد؟؟

15.بیش از حد حرف میزند؟؟

16.تمام روز میتواند در حال حرکت پریدن ، بازی باشد انگار در بدنش موتور کار گذاشته باشند؟؟

17.وقتی از او سوال می پرسید قبل از اینکه سوال تمام شود با عجله جواب میدهد یا جواب درستی نمی دهد؟؟

18.رعایت نوبت برایش سخت است؟؟

19.وسط حرف دیگران یا کار آنها می پرد یا میخواهد در هر کار سر در بیاورد؟؟

20.بابزرگسالان بحث میکند  یا در شرایطی که کاری را دوست نداشته باشد رفتارهای تندی از خود نشان میدهد ؟؟

21.از کوره در میرود؟؟

22.برای طفره رفتن از ابزار گریه  یا قهر یا دروغ استفاده میکند؟؟

23.عمدا دیگران را اذیت میکند؟؟

24.برای خطاها یا رفتارهای بد خود دیگران را مقصر معرفی میکند؟؟

25.حساس است به سادگی از دیگران میرنجد؟؟

26.عصبانی و بی میل است؟؟

27.قلدری میکند و به بزرگسالان در مقابل تنبیه جواب میدهد؟؟

28.کینه توز است و مدام قهر میکند؟؟

29.کتک کاری به راه می اندازد؟؟

30.برای فرار از کارهایی که باید انجام دهد یا خلاص شدن از دردسر دروغ میگوید یا ابراز بی اطلاعی میکند؟؟

31.از مدرسه از مهد فرار میکند؟؟

32.اشیاء ارزشمند را میدزدد یا خراب میکند؟؟

33.اسباب بازی یا وسایل خودش را گم یا  عمدا خراب میکند؟؟

34.حیوانات را آزار میدهد؟؟

35.خرابکاری به بار می آورد؟؟

36.بی اجازه وارد خانه اتاق محل کار ماشین دستشویی حمام می شود؟؟

37.نگران ظاهر خود است  و مدام به آن فکر میکند؟؟

38.نگران رفتار خود است  و مدام به آن فکر میکند؟؟

قسمت دوم:

39.عملکرد کلی فرزندتان در مدرسه مهد چگونه است؟؟

40.خواندن فرزندتان چگونه است ؟؟  با توجه به سن و شرایط آموزشی در نظر گرفته شده

41.نوشتن فرزندتان چگونه است؟؟   با توجه به سن و شرایط آموزشی در نظر گرفته شده

42.ارتباط او با والدین چگونه است؟؟

43.ارتباط او با همسالانش چکونه است؟؟

44.مشارکت او در فعالیت های گروهی چگونه است؟؟

45.روند آموزش یادگیری و پاسخ دهی او در مقابل سوالات آموزشی چگونه است؟؟

والدین گرامی  آیا سابقه بیش فعالی در یکی از والدین کودک در زمان کودکیشان بوده است؟؟

پاسخ دقیق به این سوال بسیار مهم است چرا که بیش فعالی میتواند عامل ژنتیکی ارثی یا برگرفته از دوران بارداری باشد

baby-think

 

 

 

 

چنانچه از سوالات ا تا 10 حداقل 5 پاسخ اغلب یا تقریبا همیشه دارید و از سوالات 39 تا 45 حداقل 1 تا 2 پاسخ شما مشکل اندکی دارد مشکلی جدی دارد باشد کودک شما در مرحله ابتدایی یا بحرانی اختلال کم توجهی می تواند باشد و حتما موضوع را پیگیری فرمایید

 

چنانچه از سوالات10 تا 20 حداقل 5 پاسخ اغلب یا تقریبا همیشه دارید و از سوالات 39 تا 45 حداقل 1 تا 2 پاسخ شما مشکل اندکی دارد مشکلی جدی دارد باشد کودک شما در مرحله ابتدایی یا بحرانی اختلال کم توجهی و بیش فعالی  می تواند باشد و حتما موضوع را پیگیری فرمایید